Tarieven

De door ons gehanteerde tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit is een overheidsorgaan.

Een overzicht van deze tarieven vindt u hieronder.