Erik van Heumen

Mijn naam is Erik van Heumen tandarts en sinds oktober 2016 samen met Tim Groesbeek praktijkhouder van THC Prinsenland. In september 2000 ben ik tandheelkunde gaan studeren. De reden dat ik deze studie begonnen ben heeft met name te maken met de omgang met mensen en het op een plezierige manier zorg dragen voor het gebit van deze mensen. Daarbij komt dat het gebruik van je handen en het daarmee maken van een werkstuk op maat een van de mooiste dingen is. Als deze combinatie kan leiden tot het gewenste resultaat dan geeft dat voldoening. In februari 2006 ben ik afgestudeerd aan de ACTA in Amsterdam. Sinds oktober 2006 ben ik werkzaam bij het Tandheelkundig Centrum Prinsenland. In deze relatief korte periode heb ik de praktijk zien groeien tot wat het nu is. Uiteraard heeft er de nodige ontwikkeling plaatsgevonden. Dit heeft mijns inziens geleid tot een collegiale samenwerking die de behandeling van de klanten van het Centrum zeer ten goede komt. Persoonlijk geeft het maken van gecompliceerde behandelplannen en het tot een bevredigend einde brengen van deze behandelingen de grootste voldoening. Het werken met een van de twee operatiemicroscopen in de praktijk biedt daarbij, met name op het gebied van wortelkanaalbehandelingen, de nodige voordelen.
Is getekend,
Erik van Heumen
BIG nummer: 89065186202