Klachtenprocedure

Alle medewerkers van THC Prinsenland doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen en te behandelen. Toch is het mogelijk dat niet alles naar wens verloopt. Ook dan staan wij voor u klaar. Wat kunt u het beste doen als u ontevreden bent?

1. Bespreken klacht met betrokken medewerker

U kunt het beste uw klacht direct bespreken met de betreffende medewerker van THC Prinsenland die u heeft behandeld. U kunt ook telefonisch contact opnemen om uw klacht te bespreken ofwel door het contactformulier in te vullen. In het laatste geval nemen wij contact met u op om een afspraak te maken en plannen dan tijd in om uw klacht te bespreken.

2. Receptie informeren

Wilt u zich niet direct tot de betreffende medewerker wenden, dan kunt u zich met het klachtenformulier of een persoonlijke brief richten tot de receptie van THC Prinsenland. De klachtencommissie van THC Prinsenland zal uw klacht met de betreffende medewerker bespreken en neemt binnen een week contact met u op om een verder overleg te plannen.

3. Indienen klacht bij onafhankelijke klachtencommissie

Mochten de bij 1 en 2 genoemde inspanningen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie:

ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen)
Telefoonnummer: 023-524 93 87
Website ANT

KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde), Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)
Telefoonnummer: 0900-20 25 012 (€ 0,15 per minuut)
Website KNMT

NVM (Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten).
Telefoonnummer:030-657 10 13
Website NVM