Huisregels

Voor een goede werking van een praktijk zijn huisregels van belang.  De huisregels van Tandheelkundig Prinsenland kunt u op deze pagina vinden en hebben onder andere betrekking op het maken en nakomen van afspraken en het betalen van uw rekening.

Algemeen:

Tandheelkundig Centrum PrinsenlandWelkom bij Tandheelkundig Centrum Prinsenland (THCP.) In onze praktijk wordt tandheelkunde op een hoog niveau nagestreefd. Het team bestaat uit verschillende tandartsen, mondhygiënisten en preventieassistenten.
De werkzaamheden binnen THCP zijn alles omvattend te noemen: restauratieve en esthetische tandheelkunde, implantologie, endodontologie, mondhygiëne etc..
In een aantal gevallen wordt er intern doorverwezen en kunt u voor een specifieke behandeling door een andere tandarts of specialist geholpen worden.

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag van 08.00 tot 16.30
Zaterdag van 08.00 tot 12.00

Afspraken:

Na een bezoek aan een tandarts/specialist is het gebruikelijk om een nieuwe afspraak te maken bij de receptie. Mocht het plannen niet mogelijk zijn dan kan de nieuwe afspraak telefonisch worden gemaakt op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30uur en op zaterdag van 08.00 tot 12.00 op telefoonnummer 010-420 85 89
Voor spoedeisende gevallen buiten deze uren en in het weekeinde kunt u contact opnemen met de Spoedgevallendienst 0900-7876663.
Wij streven ernaar dat u bij pijn zo spoedig mogelijk wordt geholpen. Wanneer u tijdig met ons belt gebeurt dit in vele gevallen dezelfde dag.

Nakomen van afspraken:

Er wordt van u verwacht dat u uw afspraken nakomt. Indien dit niet lukt verzoeken wij u dit tenminste 24 uur van te voren, binnen onze werktijden, door te geven. Zo niet dan zijn wij genoodzaakt kosten van de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

1e keer niet nakomen van een controle € 0,-
2e keer niet nakomen van een controle € 15,-
1e keer niet nakomen van afspraak bij de mondhygiëniste/preventieassistente € 30,-
2e en 3e keer niet nakomen van een afspraak bij de mondhygiëniste/preventieassistente € 1,- per geplande behandel minuut
1e en 2e keer niet nakomen van een afspraak bij de tandarts/ specialist € 1,- per geplande behandel minuut
3e en 4e keer niet nakomen van een afspraak bij de tandarts/specialist € 2,- per geplande behandel minuut.

Tussen 2 keer niet nakomen van een afspraak wordt een termijn van 5 jaren in acht genomen.

Op tijd:

Het is prettig dat u op tijd op uw afspraak aanwezig bent, wij proberen op tijd te werken. Dit is alleen mogelijk wanneer onze patiënten ook op tijd zijn.

Nota’s:

Omdat wij in de praktijk liever met u dan met de financiële administratie bezig zijn, hebben wij alle vorderingen op patiënten aan Fa-med overgedragen. Fa-med is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor meer dan 4000 (para-)medici. Kortom, wij hebben zo meer tijd voor u.

Wat betekent dit voor u?

De nota (factuur) van ons ontvangt u via Fa-med.

Verhuizen

Als u gaat verhuizen verzoeken wij u nadrukkelijk om uw adreswijziging tijdig door te geven aan THCP, aan uw zorgverzekeraar en aan Fa-med. Zo voorkomt u onnodige rente- en incassokosten.

Betaling van uw nota:

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn van 30 dagen. Fa-med is wettelijk gerechtigd de nodige maatregelen te nemen. Bij te lang uitblijven van de betaling of van uw reactie start Fa-med een incassoprocedure op. De betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed.

Aanmelden voor een behandeling:

Bij een afspraak met een behandelaar meldt u zich altijd aan bij de receptie. De receptie zal u dan aanmelden bij uw behandelaar zodat deze weet dat u aanwezig bent.

Roken, huisdieren en mobiele telefoons:

Uiteraard is het niet toegestaan om te roken in de praktijk, ook het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan.
Tevens verzoeken wij u om niet te telefoneren in THCP.

Aansprakelijkheid:

Waak over uw eigendommen. THCP is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en /of verlies van uw eigendommen.
Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Klachten:

Als THCP doen wij onze uiterste best om u naar tevredenheid te behandelen. Heeft u toch een klacht, laat het ons dan weten.
Wij zullen onze uiterste best doen om de klacht samen met u op te lossen.

Tot slot:

We zijn erg blij met suggesties, ideeën, op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken.
Het team THCP.