Huisregels

Vanuit onze missie en visie gaan wij graag met respect met elkaar en onze cliënten om. Dat zorgt immers naast kennis, kunde en kwaliteit voor een prettige werksfeer, een goede samenwerking, goede behandelresultaten en tot slot tevreden cliënten. Om dit te realiseren, hanteren wij de onderstaande huisregels. Wij verzoeken u vriendelijk om deze regels te respecteren.

 • Wij vragen u wijzigingen in uw adresgegevens, medicatiegebruik of gezondheidstoestand zo spoedig mogelijk aan ons door te geven
 • Als u een afspraak heeft bij THC Prinsenland kunt u zich bij binnenkomst aanmelden via de receptie.
 • Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek
 • Indien u niet in staat bent uw afspraak na te komen, verzoeken wij u om zo snel mogelijk, minimaal 24 uur van te voren, contact met ons op te nemen. Indien u niet tijdig uw afspraak afzegt, of zonder bericht niet op uw afspraak verschijnt, dan kan deze in rekening worden gebracht:
  1e keer niet nakomen van een controle € 0,-
  2e keer niet nakomen van een controle € 15,-
  1e keer niet nakomen van afspraak bij de mondhygiëniste/preventieassistente € 30,-
  2e en 3e keer niet nakomen van een afspraak bij de mondhygiëniste/preventieassistente € 1,- per geplande behandel minuut
  1e en 2e keer niet nakomen van een afspraak bij de tandarts/ specialist € 1,- per geplande behandel minuut
  3e en 4e keer niet nakomen van een afspraak bij de tandarts/specialist € 2,- per geplande behandel minuut.

  Tussen 2 keer niet nakomen van een afspraak wordt een termijn van 5 jaren in acht genomen.

 • Het kan gebeuren dat een behandeling langer duurt dan voorzien waardoor de behandelaar uitloopt en een volgende afspraak later begint. Wij rekenen hierbij op uw begrip

 

Als u gaat verhuizen verzoeken wij u nadrukkelijk om uw adreswijziging tijdig door te geven aan THC Prinsenland. Zo voorkomt u onnodige rente- en incassokosten.

 • Uw rekening dient u na uw behandeling via onze factoringspartner Infomedics te voldoen.
 • Bij uitgebreide behandelingen zult u van ons een begroting ontvangen. Uw behandelaar helpt u graag met behulp van het softwareprogramma Zorgsom met de berekening van uw eigen bijdrage voor de voorgestelde behandeling. De bedragen op de begroting zijn slechts een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen in het behandelplan en tariefwijzigingen zullen indien nodig worden doorgevoerd.
 • THC Prinsenland is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.
 • In de wachtkamer en tijdens de behandeling verzoeken we u uw mobiele telefoon op stil te zetten of uit te schakelen
 • Het is niet toegestaan te roken binnen de praktijk. In een medische praktijk kunnen geen huisdieren worden toegelaten
 • Wij waken over uw en onze veiligheid door het gebruik van beveiligingscamera’s bij de ingang en in de wachtruimtes

 

Tot slot:

We zijn erg blij met suggesties, ideeën, op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken.

Het team THC Prinsenland