Wortelkanaal behandelingen

Inhoud

Wanneer heeft u een wortelkanaalbehandeling nodig?

Je tand of kies kan ontstoken raken door tandbederf, een lekkende vulling of door bijvoorbeeld een val. Gevoeligheid met warm en koud, een dikke wang of hevige kiespijn kunnen signalen zijn van een ontsteking. Ook kan het zijn dat je (nog) geen klachten hebt. Je tandarts komt er dan achter bij het maken van een controlefoto of tijdens het vullen van je kies.

Hoe gaat een wortelkanaalbehandeling in zijn werk?

Het kan soms nodig zijn een wortelkanaalbehandeling uit te voeren. Een wortelkanaalbehandeling is een complexe behandeling die zorgvuldig uitgevoerd dient te worden om de hoogste kans van slagen te bereiken. Hiervoor werken we met de modernste technieken zoals een microscoop, ultrasone reiniging (met geluidsgolven) en automatische apparatuur om de wortels te meten, vorm te geven en te vullen. Wij zullen ons altijd extra inspannen deze behandeling zo pijnloos en comfortabel mogelijk uit te voeren. Voor de meest complexe behandelingen zult u verwezen worden naar een tandarts met affiniteit en ervaring op het gebied van wortelkanaalbehandelingen.

Het is niet altijd mogelijk of wenselijk om op dezelfde dag een wortelkanaalbehandeling te starten en de kanaaltjes direct af te vullen. In dat geval splitsen we de behandeling op in twee delen. Indien dit niet nodig is, wordt de behandeling tijdens één behandelafspraak uitgevoerd.

Deel één van de wortelkanaalbehandeling:

Tijdens het eerste deel van de behandeling boren we vanaf de bovenkant een gaatje in de tand of kies
om de ontstoken zenuw te kunnen behandelen. Door dit gaatje maken we de wortelkanalen schoon en desinfecteren we de kanaaltjes. Daarmee nemen we de oorzaak van de ontsteking weg. Het boorgaatje dekken we met een tijdelijke noodvulling af. Het is mogelijk dat u napijn krijgt. Zo nodig neemt u dan een pijnstiller, zoals Paracetamol of Ibuprofen. De pijn neemt in de regel na een aantal dagen af.

Deel twee van de wortelkanaalbehandeling:

Het is nu verleidelijk om de wortelkanaalbehandeling tijdens een tweede zitting niet te laten voltooien, aangezien de klachten (vrijwel) verdwenen zijn.  Toch is het noodzakelijk de tweede behandeling uit te laten voeren. In uw wortels bevinden zich namelijk nog restbacteriën.  Deze zullen in aantal toenemen waardoor er op een gegeven moment weer ernstige klachten kunnen ontstaan. Tevens is de tand of kies verzwakt door de noodvulling. Tijdens de tweede behandelafspraak zullen de wortels uitvoerig gereinigd en opgevuld worden, zodat bacteriën geen kans zullen krijgen opnieuw een ontsteking en klachten te veroorzaken. Aansluitend zal een stevige vulling aangebracht worden om de tand of kies te verstevigen.

Na afloop van de behandeling wordt uw tand of kies weer gezond en verdwijnt de ontsteking. Om te kijken of dit ook daadwerkelijk gebeurt maken we na ongeveer een jaar een röntgenfoto om zeker te weten dat de ontsteking verdwenen is. Is dit inderdaad het geval dan geven we bij THC Prinsenland het advies uw tand of kies te verstevigen met behulp van een kroon.