Sealen

Inhoud

Wat is een sealing?

Blijvende kiezen hebben soms diepere groefjes of putjes die moeilijker met een tandenborstel schoon te houden zijn. Om te voorkomen dat er gaatjes ontstaan kan uw tandarts besluiten een fissuurlak aan te brengen om deze groefjes en putjes op te vullen. Dit noemen we sealen.

Wanneer is sealen nodig?

Als de groefjes en putjes (ook wel fissuren genoemd) heel diep zijn, dan is het lastig of soms zelfs onmogelijk om in de groefjes goed te poetsen. Een sealant (fissuurlak) vult de groef op. Zo voorkomen we dat er bacteriën kunnen innestelen wat de kans op gaatjes verkleint. Het risico op gaatjes is het grootst als de kiezen net zijn doorgebroken. Poetsen kan dan pijnlijk zijn en het glazuur moet nog uitharden. Bovendien zit de kies soms nog half onder het tandvlees van uw kind.
Sealen gebeurt meestal vlak na het doorbreken van de blijvende kiezen. Dit is gemiddeld rond het zesde levensjaar. Bij THC Prinsenland nemen we ook de mondhygiëne van uw kind in overweging; bij kinderen die heel goed poetsen of gepoetst worden is het minder urgent om te sealen dan bij kinderen met een slechtere mondhygiëne of een grotere vatbaarheid voor gaatjes.
In enkele gevallen wordt het gebit van volwassenen ook geseald, maar dat is eerder uitzondering dan regel. Uw tandarts kan u adviseren wat het beste is en of het zinvol is om het gebit te sealen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Eerst worden de kiezen goed schoon gemaakt met een speciaal borsteltje. Daarna worden de kiezen iets ruwer gemaakt met een zwak zuur, op die manier kan de fissuurlak goed hechten aan de kies. Na het ruwer maken van de kies wordt het zuur weg gespoeld en de kies wordt goed droog geblazen. Daarna brengt uw tandarts de fissuurlak aan. Deze fissuurlak wordt met een blauwe lamp gedroogd of uitgehard. De behandeling doet helemaal geen pijn en duurt slechts enkele minuten per kies.

Bij de periodieke controles is het belangrijk dat de tandarts goed controleert of de fissuurlak nog goed zit. Een fissuurlak beperkt de kans op gaatjes, maar reduceert de kans niet tot nul.

Wat kost een fissuurlak?

Voor kinderen zit het sealen van het blijvende gebit in de basisverzekering. Als de tandarts vindt dat het melkgebit sealants nodig heeft, dan zal er in sommige gevallen toestemming gegeven moeten worden door de zorgverzekeraar. De tandarts vraagt dan een machtiging aan voor de behandeling.
Voor volwassen kan (een deel van) de kosten voor de behandeling vergoed worden uit de aanvullende basisverzekering.

Is er een risico?

Een sealant biedt geen garantie tegen het ontstaan van cariës. Twee keer per dag goed poetsen met fluoridetandpasta is nog steeds nodig, ook bij de gesealde kiezen.
De lak kan in het begin een beetje vieze smaak afgeven en bij het dichtbijten wat vreemd aanvoelen. Dit gaat snel over.
De tandarts controleert tijdens de periodieke controle of de sealants nog heel zijn en goed vast zitten. Soms is het nodig om een sealant te vervangen.