Röntgenfoto’s

Inhoud

Wat is een röntgenfoto?

Soms kan uw tandarts de conditie van het gebit niet met het blote oog beoordelen. Dan kan het nodig zijn dat er röntgenfoto’s gemaakt worden. Met behulp van deze röntgenfoto’s kan bijvoorbeeld de stand van de wortels, de gezondheid van het kaakbot en de aanwezigheid van gaatjes beoordelen.

Röntgenfoto’s zijn foto’s die met behulp van röntgenstraling worden gemaakt. Deze röntgengolven dringen in meer of mindere mate door in de weefsels in het menselijk lichaam. Dat geeft vervolgens een beeld met verschillende grijswaarden. Op deze manier kunnen deze foto’s gebruikt worden om een beeld te krijgen van de inwendige bouw van het lichaam en in ons specifieke geval van uw tanden, kiezen, tandvlees en kaakbot.

Hoe maakt de tandarts een röntgenfoto?

U krijgt een klein plaatje (ongeveer twee bij drie centimeter) met een houder in uw mond. De tandarts richt vervolgens het röntgenapparaat precies op het plaatje en maakt de röntgenfoto. De tandarts en eventueel andere aanwezigen verlaten de kamer bij het maken van een röntgenfoto. Dit wordt gedaan omdat THC Prinsenland werkt volgens het ALARA (As Low As Reasonably Achievable) principe. Als de tandarts er altijd naast blijft staan krijgt hij per jaar wellicht teveel straling. Voor u is de hoeveelheid straling minimaal en onschadelijk.

Waarom wordt een röntgenfoto gemaakt?

Door in de mond te kijken kan de tandarts alleen de buitenkant van tanden, kiezen en het tandvlees beoordelen. Soms is het nodig verder te kijken om bijvoorbeeld het kaakbot te beoordelen, implantaten te beoordelen, gaatjes op te sporen enzovoort.

Hoe vaak maakt THC Prinsenland een röntgenfoto?

In principe worden de gewone controlefoto’s (ten behoeve van het opsporen van gaatjes) ongeveer eens per twee á drie jaar gemaakt. Op indicatie (bijvoorbeeld bij pijnklachten) worden soms extra foto’s gemaakt.

Zijn er risico’s?

Iedereen staat dagelijks bloot aan achtergrondstraling uit bijvoorbeeld de aardbodem en het heelal. De hoeveelheid straling waaraan we worden blootgesteld verschilt per gebied. In Nederland ontvangen we minder straling dan in bijvoorbeeld hooggelegen en bergachtige oorden. Bij het maken van röntgenfoto’s bij de tandarts wordt een minimale hoeveelheid straling gebruikt. Hierdoor is de kans op nadelige gevolgen voor de gezondheid gering. De hoeveelheid straling is bijvoorbeeld te vergelijken met de hoeveelheid straling die u oploopt tijdens een wintersportvakantie van 14 dagen. Uiteraard moet bij straling, hoe gering ook, ieder keer het nut van de röntgenfoto afgewogen worden tegen de risico’s van bestralen. De kans bestaat dan namelijk dat een ontsteking of een andere tandheelkundige afwijking niet of te laat ontdekt wordt.

 

 

 

Zwangerschap

Bij THC Prinsenland proberen we tijdens de zwangerschap geen foto’s te maken en vooral niet in de eerste drie maanden van de zwangerschap. Na deze eerste drie maanden alleen in uiterste noodzaak.