Periodieke controle

Inhoud

Een periodieke controle is een onderzoek naar de gezondheid van uw gebit door de tandarts. Dit doen we meestal ieder half jaar. Op die manier kunnen we op tijd mogelijke problemen signaleren of in het meest gunstige geval voorkomen. Bij THC Prinsenland geven we er de voorkeur aan dat deze periodieke controle gecombineerd wordt met een afspraak bij de preventie assistente of mondhygiëniste.  Soms is het noodzakelijk om röntgenfoto’s te maken om te voorkomen dat de tandarts “verborgen gebreken” over het hoofd ziet, deze foto’s worden meestal om de twee á drie jaar genomen

Is een periodieke controle noodzakelijk?

Als we uw gebit tijdig controleren, is de kans op problemen (of het groter worden daarvan) veel kleiner. Daarom controleren we uw gebit bij voorkeur elk halfjaar.

Wat houdt een periodieke controle in?

Tijdens de controle onderzoekt de tandarts uw gebit op problemen aan uw tanden en kiezen, tandvlees, slijmvliezen en kauwstelsel. Bij kinderen geven we ieder half jaar bitjes met fluoride. Het idee achter het geven van fluoride is dat we op die manier de kans op gaatje kunnen verkleinen. Uiteraard blijft een goede mondhygiëne het meest belangrijk.

Wat gebeurt er als de tandarts iets vindt tijdens de controle?

De tandarts kan besluiten om het verloop van de aandoening in de gaten te houden (monitoren). Is behandeling nodig, dan stelt hij in overleg met u een behandelplan op. Daarbij kan hij u verwijzen naar een mondhygiënist, orthodontist, kaakchirurg of andere tandarts (met specifieke vaardigheden). Soms kan het zijn dat een probleem snel op te lossen is, in sommige gevallen zal de tandarts, in overleg met u, besluiten direct te behandelen.

Is de periodieke controle verplicht?

De controle is niet verplicht. U kunt ervoor kiezen om alleen bij klachten (of onregelmatig) te komen. Wij raden dit af, omdat problemen daarmee veel meer tijd hebben om ongemerkt groter te worden. Denk bijvoorbeeld aan tandbederf en parodontitis. Deze zijn schadelijk voor uw gebit, kunnen pijn gaan veroorzaken en uiteindelijk zelfs leiden tot het verliezen van tanden of kiezen.

Moet ik voorafgaand aan de controle iets doen?

Wij stellen het op prijs als u voorafgaand aan de controle uw tanden goed poetst. Op die manier kunnen we ook beter het onderzoek uitvoeren.

Wordt de controle vergoed?

Kinderen tot 18 jaar zijn vanuit de basisverzekering voor 100% verzekerd voor deze behandeling. Bij volwassenen zit deze behandeling niet in het basispakket. Wel kunnen zij hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Afhankelijk van de polis en verzekeraar wordt de behandeling dan volledig of voor een deel vergoed. Vraag uw tandarts gerust om advies. Deze kan nagaan wat uw zorgbudget is en hoe hoog uw eventuele eigen bijdrage is.

Wat zijn de kosten van een controle?

De kosten van een controle kunnen variëren, in sommige gevallen zijn röntgenfoto’s nodig.