Parodontologie

Inhoud

Uw tandarts of mondhygiënist kan zorgdragen voor een verwijzing naar onze parodontoloog Julie Graswinckel. Een parodotoloog richt zich op de diagnose en behandeling van ernstige parodontale aandoeningen. Een tandarts- parodontoloog heeft zich drie jaar gespecialiseerd op deze gebieden in aansluiting op de opleiding tandheelkunde. Parodontologen zijn op de hoogte van de nieuwste technieken en methoden om deze aandoeningen te kunnen diagnosticeren en behandelen. Uw tandarts of mondhygiënist kan u naar onze tandarts-parodontoloog verwijzen als er sprake is van ernstige parodontitis die niet onder controle te krijgen is en aanvullende behandeling noodzakelijk is. In geval van twijfel kunt u altijd terecht voor een second opinion over uw parodontale situatie maar ook over een advies over uitgebreide tandheelkundige behandelingen.