Kinderen

Inhoud

Omdat kinderen kinderen zijn en omdat hun gebit in ontwikkeling is vraagt de behandeling van kinderen speciale aandacht. De praktijk van Tandheelkundig Centrum Prinsenland doet er alles aan om het gebit van uw kind op een prettige manier gezond te houden. Zo kan er tijdens de behandeling bijvoorbeeld gekeken worden naar een televisie die boven de stoel hangt en is er in de wachtkamer een klein gedeelte ingericht voor kinderen. Neem uw kind reeds op jonge leeftijd mee naar uw eigen tandartsbezoek of naar het tandartsbezoek van broertjes en/of zusjes. Wij adviseren om uw kind al vóór zijn of haar tweede verjaardag mee te nemen naar de praktijk. Op deze manier went uw kind aan de omgeving in een tandartspraktijk, hij of zij leert de mensen en hun witte pakken kennen. Daardoor kan een bezoek aan de tandarts op latere leeftijd als minder eng ervaren worden. Het heeft geen enkele zin om uw kind te dwingen plaats te nemen in de stoel. Lukt het niet, dan een volgende keer beter! Zo voorkomen we dat uw kind de tandarts vervelend gaat vinden.

Moet ik mijn kind voorbereiden op het eerste tandartsbezoek?

Bereid uw kind voor op het eerste bezoek. Vertel dat hij of zij mee mag naar de tandarts. Leg uit wat daar allemaal te zien is, zoals een mooie stoel, een grote lamp, en een meneer of mevrouw in een witte jas. Zeg er ook bij dat uw kind misschien even op die stoel mag zitten. Vertel dat de tandarts deze of de volgende keer ook even in zijn of haar mond wil kijken, net zoals bij u zelf. Prikkel de nieuwsgierigheid. Tandartsbezoek is normaal en hoort erbij.

Wat vertel ik mijn kind over het tandartsbezoek?

Een kind kunt u op het tandartsbezoek voorbereiden door daar op een begrijpelijke manier over te vertellen. Kies het niveau dat bij de leeftijd van uw kind past. Vertel niet te veel details, maar bied vooral een gevoel van veiligheid. Begin niet over behandelingen, bij een kind jonger dan vier jaar. Vertel uw tandarts bij de controle wat uw kind al weet, bijvoorbeeld over tandenpoetsen. Laat het communiceren over een daadwerkelijke behandeling zoveel mogelijk aan de tandarts over. Doe geen “valse” beloftes zoals “het gaat geen pijn doen”. Mocht het tegenovergestelde gebeuren dan kan dat het vertrouwen van uw kind danig verstoren.

Hoe vaak moet ik met mijn kind naar de tandarts?

Als u twee keer per jaar met uw kind naar de tandarts gaat, is dat meestal voldoende. Hij of zij kan u en uw kind begeleiden bij de ontwikkeling van een gezond gebit en uw kind behandelen als dat nodig is. Wij geven tijdens de controles fluoride aan uw kind. Hiermee verkleinen wij de kans op het ontwikkelen van gaatjes. Uiteraard blijft een goede mondhygiëne het meest belangrijk bij het voorkomen van gaatjes.

Mijn kind moet naar de tandarts en ik ben zelf angstig

Kinderen zijn gevoelig voor negatieve signalen. Zeker voor die van hun ouders. Het is daarom belangrijk dat u ontspannen bent als u naar de tandarts gaat. Laat uw kind dan liever thuis als u zelf moet worden behandeld. Dat is voor u en uw kind rustiger. U kunt uw kind ook met een andere volwassene naar de tandarts laten gaan. U kunt dit ook eerst overleggen met uw tandarts.

Wat doet de tandarts bij kleine kinderen?

Een behandeling is op twee-jarige leeftijd meestal nog niet nodig. De tandarts kijkt of het gebit in orde is en geeft voornamelijk adviezen en voorlichting. Ook de preventie-assistente kan u en uw kind daarbij van dienst zijn. Gekeken wordt of alles goed is aangelegd en tandjes geteld, alleen dit al vinden kinderen spannend genoeg.

Wanneer zal de tandarts het gebit van mijn kind behandelen?

Het meest voorkomende probleem bij het melkgebit zijn gaatjes, ook wel cariës genoemd. Meestal beginnen die in de kiezen. Gaatjes die groter worden, kunnen pijn of ontstekingen veroorzaken. Daardoor kunnen op den duur melktanden of -kiezen afbrokkelen en kan er, in het geval van een ontsteking, schade ontstaan aan het blijvend gebit. De tandarts zal meestal voorkomen dat een gaatje groter wordt. Dat kan hij doen door het gaatje schoon te maken en de kies te vullen. Soms is het gaatje zo klein dat de aantasting niet verder gaat als u zelf het gebit goed verzorgt. In dat geval kan hij van boren en vullen afzien. De tandarts of preventie-assistente zal u dan een passend advies geven over voeding en poetsen. Als een tand of een kies snel gaat wisselen, doet de tandarts vaak niets.

Hoe kan ik mijn kind voorbereiden op het vullen van een gaatje?

Bereid uw kind goed voor als de tandarts een gaatje moet vullen. Leg op een rustig moment uit dat één of meer tanden of kiezen ziek zijn. Vertel dat de tandarts de zieke tand of kies beter maakt. Heeft uw kind vragen over de behandeling? Spreek dan af om die samen aan de tandarts of preventie-assistente te stellen.

Als u de behandeling vooraf mooier voorspiegelt dan dat die in werkelijkheid is, verliest uw kind het vertrouwen in uw uitleg en dat van de tandarts. Bovendien zal uw kind in de toekomst meer opzien tegen een behandeling. Laat daarom termen als “boren” en “het gaat geen pijn doen” achterwege. Laat uw tandarts zelf uitleg hoe de behandeling zal verlopen. Bij THC Prinsenland wordt alles van tevoren aan uw kind uitgelegd en visueel gemaakt op een kindvriendelijke en verantwoorde manier. Daar is de tandarts met zijn assistente voor opgeleid!