Implantologie

Inhoud

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak wordt geplaatst. Het is doorgaans een soort schroef in de kaak en implantaten zijn gemaakt van titanium. Een dergelijke schroef kan gebruikt worden als basis voor een kroon, brug of een kunstgebit. Implantaten zijn er is verschillende vormen en maten. De implantologen van THC Prinsenland, Jorn Hautmans en Julie Graswinckel, zullen per individueel geval bekijken welke vorm en maat het beste bij uw casus past.

Wanneer heb ik een implantaat nodig?

Een implantaat kan gebruikt worden om een verloren of missende tand of kies te vervangen. Op het implantaat kan de tandarts vervolgens een kroon maken. Mochten er meerdere tanden en/of kiezen ontbreken dan kan er bijvoorbeeld ook een brug op twee implantaten geplaatst worden of een implantaat kan dienen als verankering voor een volledig of gedeeltelijk kunstgebit. In het geval van een volledig kunstgebit is er vaak sprake van een los zittende prothese, waardoor deze niet meer goed functioneert. Om dit te verbeteren kunnen er twee, vier of soms zelfs zes implantaten geplaatst worden. Daarna wordt er een volledige prothese gemaakt die vast klikt op de implantaten, een zogeheten klikgebit.

Hoe werkt het bij THC Prinsenland?

Mocht er een tand of kies verloren gaan dan bespreekt uw tandarts met u de verschillende mogelijkheden die er zijn voor het vervangen van een tand of kies. Mocht u uiteindelijk besluiten een implantaat als oplossing te kiezen dan verwijst uw tandarts u intern door naar één van onze implantologen, Jorn Hautmans of Julie Graswinckel. De eerste afspraak die u met één van hen maakt is een kennismaking en een uitleg van de mogelijkheden en onmogelijkheden. Zij zullen met u vervolgens het traject bespreken en u voorzien van een op maat gemaakte begroting.

Als alles helemaal duidelijk is voor u en er geen vragen meer zijn kunnen we de afspraken gaan maken voor het daadwerkelijk plaatsen van het implantaat of de implantaten. In het geval van een “klikgebit” vraagt uw tandarts de implantaten eerst aan bij de verzekering.

In sommige gevallen kan het zijn dat er te weinig kaakbot “over” is om een implantaat te kunnen plaatsen. In een dergelijk geval kan er meestal met een extra behandeling nieuw bot worden aangebracht. Dit kan kunstbot zijn, eigen bot (uit de heup of elders in de mond) of een combinatie van beiden. Dit nieuwe bot moet in de kaak vast groeien en dat duurt ongeveer zes tot twaalf maanden. De afspraak voor het eventueel aanbrengen van het kaakbot is de eerste afspraak.

Na zes tot twaalf maanden kan er geïmplanteerd worden. Tijdens deze behandeling wordt onder plaatselijke verdoving een implantaat in het kaakbot geplaatst. U voelt hier helemaal niets van. In de daarop volgende drie tot zes maanden hecht het kaakbot zich aan het implantaat. Tijdens deze eerste fase is het implantaat niet zichtbaar en bevindt het zich volledig onder uw tandvlees. Na deze drie tot zes maanden komt u nog één keer terug bij de implantoloog. Deze legt dan het implantaat “vrij” en plaatst een plat plaatje boven uw tandvlees. Ongeveer een maand later kan uw tandarts afdrukken nemen voor een kroon en na twee of drie weken is de kroon klaar en kunt u weer beschikken over extra kauwvermogen!

U krijgt van onze mondhygiënisten een goede uitleg over het schoonhouden van het implantaat en komt regelmatig op controle bij uw tandarts in Rotterdam, THC Prinsenland.

Is er een kans dat het niet goed gaat?

De kans van slagen van een implantaat-operatie is zeer groot. Goed onderzoek vooraf, zoals we bij THC Prinseland doen, maakt de kans op complicaties of zelfs mislukkingen minimaal. Direct na de het plaatsen van een implantaat kan er uiteraard enig ongemak zijn, eventueel in de vorm van gevoeligheid of een beetje zwelling. Een enkele keer kan het voor komen dat een implantaat niet vast groeit en moet worden verwijderd. Diverse factoren hebben invloed op de kans van slagen, een zeer belangrijke factor is roken. Roken vermindert de wondgenezing en vergroot de kans op complicaties.

Wat kost een implantaat nu eigenlijk?

De kosten van een implantaatbehandeling zijn afhankelijk van de omvang van de behandeling. Moet er bijvoorbeeld kaakbot geplaatst worden of niet? Vraag de tandarts en/of implantoloog daarom altijd naar de verschillende behandelopties en een kostenbegroting. Bij THC Prinsenland ontvangt u altijd een op maat gemaakte kostenbegroting. De globale kosten voor een implantaat exclusief kaakbot plaatsen zijn ongeveer 2100 euro.

Mist u één of meerdere tanden, dan worden implantaten niet vergoed vanuit het basispakket van uw verzekering. Vergoeding van (een deel van) de kosten komt dan uit uw aanvullende tandartsverzekering. THC Prinsenland kan u vertellen wat uw verzekering wel of niet vergoedt. Soms is het zo dat u tanden of kiezen nooit hebt gehad, niet aangelegd zijn. Dan kan het zijn dat uw verzekering het vergoedt vanuit de WBGZ. Dat geldt in enkele gevallen ook als het een tand in het front betreft. Tandheelkundig Centrum Prinsenland verzorgt in die gevallen de aanvraag bij uw verzekering.

Een klikgebit zit wel in het basispakket van uw verzekering, maar de tandarts of implantoloog moet vooraf om toestemming vragen bij de zorgverzekeraar. Er is altijd sprake van een wettelijke eigen bijdrage;

  • Voor een klikgebit in de onderkaak is de eigen bijdrage 10 procent voor de mesostructuur (steg, drukknoppen of magneten) en het klikgebit.
  • Voor een klikgebit in de bovenkaak is de eigen bijdrage 8 procent voor de mesostructuur (steg, drukknoppen of magneten) en het klikgebit.
  • Voor een tegelijkertijd vervaardigd klikgebit in de ene kaak en kunstgebit in de andere kaak (code J50) is de eigen bijdrage 17 procent.

Wat zijn de alternatieven voor het vervangen van een tand of kies?