behandeling

Onze kliniek heeft zich gespecialiseerd op 5 behandelingsgebieden:

Preventieve en herstellende tandheelkunde
Esthetische en corrigerende tandheelkunde
Mondhygiëne en behandeling van tandvleesziekten
Laser bij de behandeling van tandvleesproblemen
Bleken

Deze 5 behandelingsgebieden hebben elk hun eigen aanpak, maar lopen gedeeltelijk in elkaar over, afhankelijk van de totale behandeling die er nodig is. Al ons werk is erop gericht om u uw eigen gebit te laten behouden. Om uw tanden en kiezen, tandvlees en kaakbot gezond te krijgen en gezond te houden. Voor de meeste mensen is een gezond gebit inmiddels niet hun enige wens. Hun gebit moet er ook mooi uitzien. De afgelopen jaren zijn er door nieuwe technieken en materialen de mogelijkheden gecreëerd om van vrijwel elk gebit een mooier, regelmatiger gebit te maken. Deze esthetische en corrigerende tandheelkunde is één van de specialisaties van Tandheelkundig Centrum Prinsenland (THCP). Zie ook Stralende Lach.

Wilt u weten welke behandeling en mogelijkheden er voor u op dit gebied zijn, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Uw tandarts kan dan exact vertellen wat er kan en wat er niet kan. Ook kan hij/zij een behandelplan opstellen en een kostenbegroting maken.

Preventieve en herstellende tandheelkunde
Hieronder vallen de volgende behandelingen:
Bruggen
Extracties
Facings
Gebitscontroles
Kronen
Opbouw van implantaten
Opvullen
Röntgenfoto’s
Sealen ter voorkoming van gaatjes
Speekseltest
Vullingen
Wortelkanaalbehandelingen

Bruggen
Een brug verbindt gebitselementen met elkaar over een ontbrekende tand of kies heen, of over meerdere ontbrekende tanden of kiezen. Een brug wordt vastgezet op pijlers die zijn afgeslepen, zodat de kronen goed kunnen worden verankerd. De ontbrekende tanden of kiezen ertussen worden ook wel dummy’s genoemd. Een brug maken is maatwerk, en u zult er een aantal keren voor terug moeten komen. Behalve dit soort bruggen, is er ook nog de zogenaamde ‘etsbrug’. Deze brug wordt gemaakt wanneer de ernaast liggende tanden nog helemaal gaaf zijn. De tand die ontbreekt wordt in porselein nagemaakt en heeft aan weerszijden twee metalen plaatjes die aan de achterkant van de ernaast liggende elementen worden gelijmd. Hierdoor hoeft er nauwelijks iets van die gave tanden of kiezen te worden afgeslepen. Ook kan de etsburg relatief gemakkelijk worden verwijderd, vaak zonder schade aan te richten.

Extracties
Een mooi woord voor het trekken van tanden of kiezen. In het algemeen kan vrijwel alles worden hersteld door vullingen, of – indien de financiële middelen of aanvullende verzekering ervoor aanwezig zijn bij de cliënt – door kronen, bruggen, implantaten e.d. Er zijn echter gebitselementen waar iemand meer last dan plezier van kan hebben, zoals de verstandskiezen. Deze kunnen worden getrokken. Een andere belangrijke reden voor het laten trekken van tanden en/of kiezen, is dat het fundament (kaakbot en tandvlees) van tanden en kiezen te ver is aangetast door tandvleesontstekingen (parodontitis). Wil een cliënt echter uit ‘gemakoverwegingen’ alles eruit laten halen, dan is dat voor onze praktijk géén optie. Zeker niet als er met een beetje inspanning weer een mooi, gezond gebit kan worden gemaakt. Wij trekken dus géén tanden en kiezen die hersteld zouden kunnen worden.

Gebitscontroles
Tijdens de periodieke controle, bekijkt uw tandarts uw gebit van alle kanten. Hij/zij kan aan de kleur van uw tanden en kiezen zien of er een gaatje dreigt te ontstaan, of dat een al eerder hersteld gaatje toch groter is geworden onder de vulling. Is dat het geval, dan kan het nodig zijn om eerst een röntgenfoto te maken. In geval van kronen en bruggen kijken we of alles goed aansluit. Wanneer er tijdens de controle blijkt dat er iets moet worden hersteld, dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt voor die behandeling. Voor grotere ingrepen (bijvoorbeeld het zetten van een kroon) moeten er meerdere afspraken worden gemaakt. Verder wordt er bij de controle een screening uitgevoerd om de gezondheidstoestand van uw tandvlees te kunnen beoordelen.

Kronen
Een kroon is een kapje dat over een afgeslepen tand of kies wordt geplaatst. Een kroon wordt altijd op maat gemaakt, in de vorm die uw andere tanden en kiezen ook hebben. Hij is van porselein, of hij heeft een metalen binnenkant waar porselein overheen ‘gebakken’ is. De redenen om een kroon te laten maken, zijn divers. Het kan zijn dat uw tand of kies voor een groot deel verloren is gegaan door tandbederf en er te weinig over is om een vulling houvast te geven, of omdat voor u een kroon esthetisch een betere oplossing is. Ook een afgebroken tand of kies kan worden voorzien van een kroon, wanneer een opbouwstukje van wit vulmateriaal niet mogelijk of wenselijk is.

Opbouw van implantaten
Als er bij u tanden of kiezen ontbreken, en u wilt géén brug, dan kunt u kiezen voor een implantaat. Dat kan echter alleen wanneer er voldoende botweefsel is, of wanneer er bot kan worden opgebouwd. Andere voorwaarden zijn dat u niet rookt en dat u geen tandvleesproblemen heeft. In het bot wordt een gaatje geboord, waar een schroef van titanium in wordt geplaatst. In het algemeen wordt titanium niet afgestoten en is het een materiaal dat zich goed in de kaak vastzet. Deze procedure wordt niet door de tandarts uitgevoerd, maar door een specialist: de implantoloog, kaakchirurg of parodontoloog. Tandheelkundig Centrum Prinsenland (THCP) kan echter wel de opbouw voor u maken, dat is namelijk de tand of kies die op het implantaat wordt geschroefd, zodra dat na en aantal maanden goed in de kaak is vergroeid. Zowel voor het implanteren als voor het maken en plaatsen van de tand of kies, moet u een aantal malen terugkomen. Wanneer het om een in het oog lopend ontbrekende tand of kies gaat, kan de tandarts besluiten een noodoplossing te maken voor de tijd die de genezing duurt, bijvoorbeeld een etsbrug. Een implantaat betekent dus niet dat u langere tijd met een gat in uw gebit hoeft rond te lopen.

Röntgenfoto’s
Door een foto te nemen van uw gebit, kan de tandarts zien hoe de staat is onder de vullingen en hoe de wortels er aan toe zijn. Wanneer u besluit om bijvoorbeeld een brug te laten maken, of een kroon te laten plaatsen, dan moeten de wortels van de tanden of kiezen die daarbij betrokken zijn wel in goede staat zijn. Datzelfde geldt voor het kaakbot. En dat kan worden vastgesteld met behulp van een röntgenfoto. Wanneer de tandarts vermoedt bij de controle dat er iets aan de hand is, dan kan hij/zij ook besluiten om een foto te maken. Daarnaast wordt het maken van röntgenfoto’s periodiek herhaald, om de toestand van uw gebit optimaal te kunnen beoordelen. Dit kunnen foto’s zijn van een paar tanden en kiezen tegelijk, of een zogenaamde OPG; een overzichtsfoto van uw totale gebit. Veel mensen maken zich zorgen om de vrijkomende straling, maar die is minimaal, en nauwelijks meetbaar, zo laag. Zelfs zwangere vrouwen mogen beperkt röntgenfoto’s laten maken van hun tanden en kiezen.

Sealen
Een preventieve behandeling die wij in onze praktijk ook uitvoeren, is het sealen. Het is mogelijk dat iemand niet snoept, erg goed poetst en toch steeds weer gaatjes blijkt te krijgen. Het kan dan zijn dat het speeksel een bepaalde zuurgraad heeft, of dat er zich overmatig veel bacteriën in het speeksel bevinden. Wanneer dit het geval is, kunnen we de kwetsbare plaatsen, met name de groefjes in de kiezen, van een speciaal laklaagje voorzien. Vooral bij jongere cliënten kan deze behandeling goed helpen om gaatjes te voorkomen. Deze methode wordt echter ook toegepast bij oudere cliënten.
Sealen heeft geen nadelige invloed op uw tanden en kiezen.

Speekseltest
Of iemand snel gaatjes krijgt, of juist helemaal niet, kan aan de zogenaamde buffercapaciteit van het speeksel liggen. Wanneer het speeksel dusdanig is samengesteld dat het de aanvallen van zuur, zoet en bacteriën goed kan neutraliseren, dan zullen er nauwelijks gaatjes ontstaan, is de buffercapaciteit laag, dan ontstaan er snel gaatjes. Dit heeft nauwelijks iets te maken met hoe iemand zijn/haar gebit verzorgt. Wel kan het te maken hebben met eetgewoontes. In onze praktijk nemen we dan een speekseltest af en laten we u een vragenlijst invullen over uw dagelijkse voeding. Aan de hand van de uitkomsten kunnen we u dan bepaalde voedingsadviezen geven, waardoor u mogelijk minder kans loopt op gaatjes. Deze test doen we zowel bij jongeren als bij ouderen.

Vullingen
Wanneer er een gaatje is ontstaan, of een oude vulling is gaan ‘lekken’, waardoor het gaatje eronder groter is geworden, zullen wij dit slechte deel weghalen en vullen met tandkleurig composiet. Dit is kunststof materiaal dat er in vele kleuren is. Het voordeel van composiet ten opzichte van amalgaam, overigens een uitstekend en zeer sterk vulmateriaal, is dat er minder goed tandweefsel hoeft te worden weg geboord. Bovendien wordt het composiet verlijmd met het bestaande tandmateriaal, waardoor dat wordt versterkt. En, het staat zeker veel mooier dan al die donkere vullingen.

Wortelkanaalbehandelingen
Uw tanden en kiezen bestaan uit een kroongedeelte, dat is het zichtbare stuk, en één of meerdere wortels: een tand heeft één wortel, een kies meestal meerdere. In de wortel bevindt zich een kanaaltje dat is gevuld met zenuwbanen en kleine bloedvaten; de pulpa. Het kan voorkomen dat deze pulpa ontstoken raakt door tandbederf, een vulling die is gaan ‘lekken’ of door een ongeval waardoor uw tand of kies een harde klap te verduren heeft gehad. Wanneer de ontsteking niet wordt aangepakt, zal de pulpa afsterven en kunnen de bacteriën de wortel en het omliggende kaakbot aantasten. De tand of kies zal zonder behandeling meestal verloren gaan. De behandeling gaat als volgt: de tandarts maakt de tand of kies open, maakt vervolgens de wortelkanalen schoon en vult deze kanalen op met een speciaal materiaal. Daarna wordt het gaatje gevuld, en is de reden van de ontsteking verdwenen. Nu gaan er over deze behandeling de meest vreselijke verhalen, maar u wordt ervoor verdoofd als u dat wilt, en u zult er dus in het algemeen weinig van voelen. Wel kan er napijn optreden, maar hiervoor kunt u een gewone pijnstiller gebruiken, zolang de napijn aanhoudt.

 

Esthetische en corrigerende tandheelkunde
Scheefstaande tanden, tanden waar stukjes af zijn, onregelmatig gevormde tanden, gele of donker verkleurde tanden of tanden waar plekjes en vlekjes op zitten. Daar kunnen mensen heel veel last van hebben, met als gevolg dat ze niet meer voluit durven te lachen, of zelfs durven te praten in gezelschap. Op vrij eenvoudige wijze kan dit probleem worden verholpen. Hieronder de mogelijkheden.

Beugels
Facings
Opvullen

 

Beugels
Wanneer er een ingrijpende correctie nodig is, dan kunt u, ongeacht uw leeftijd denken aan een beugel. Een vaste beugel, die met plaatjes op de tanden wordt gezet, of een uitneembare beugel, die u overdag en/of ‘s nachts kunt dragen. De tijdsduur dat u de beugel moet dragen, is helemaal afhankelijk van de stand die moet worden gecorrigeerd en is voor iedereen anders en daarom moeilijk nauwkeurig in te schatten.

 

Facings
Wanneer u echter snel een mooi, regelmatig uitziend gebit wilt, kunt u ook kiezen voor facings. Dit zijn schildjes van porselein die op uw tanden worden gezet. Hiervoor moet wel een laagje van uw tanden worden weg geslepen omdat de facing minimaal een halve millimeter dik moet zijn. Er moet een afdruk worden gemaakt van uw tanden waarna de facing in een tandtechnisch laboratorium wordt gemaakt. U kunt echter ook kiezen voor een facing van composiet. Dat is het witte vulmateriaal dat wij ook gebruiken voor het vullen van gaatjes. Hiermee kunnen scheefstaande tanden zo worden uitgevuld dat het lijkt alsof ze recht staan, we kunnen er afgebroken tanden mee ‘repareren’ en we kunnen verkleurde tanden er weer mooi wit uit laten zien door er een laagje composiet overheen te zetten. Omdat wij de composietfacings helemaal zelf kunnen maken, zijn deze minder duur dan de porseleinen facings waarbij er kosten zijn voor het werk in het tandtechnisch laboratorium.

Opvullen
Veel mensen vinden een spleetje tussen de tanden charmant, even zoveel mensen vinden het verschrikkelijk. Dit is vrij eenvoudig te verhelpen met composiet. Hiermee wordt een ruimte tussen de tanden opgevuld op een manier waardoor uw tanden wat breder lijken, maar waardoor niet te zien is dat er een stukje tussen zit.

 

 

Mondhygiëne en behandeling van tandvleesziekten
De een kan snoepen wat hij wil, slordig of niet poetsen en vervolgens nooit gaatjes hebben. De ander poetst drie keer per dag, flost, gebruikt geen zoetigheden, gaat elk half jaar naar de tandarts en heeft altijd gaatjes. Vaak ligt dat aan de speekselsamenstelling en de bacteriënopbouw in de mond. Vooral de zogenaamde tandplaque of tandplak zorgt voor tandbederf. Onze mondhygiënisten en preventieassistenten kunnen uw met raad en daad ter zijde staan, om tandbederf zoveel mogelijk tegen te gaan. Buiten tandbederf is een slechte adem, werkelijkheid of ingebeeld(!), een bron van ellende voor velen. Ook dat heeft te maken met bacteriën in de mond. Mondhygiëne speelt hierbij een grote rol.

 

Gingivitis en Parodontitis
Eén van de belangrijkste plaatsen in uw mond om uw gebit gezond te houden, is de overgang van tand naar tandvlees. Wanneer er nu veel tandplaque of tandplak of tandplak aanwezig is op deze overgang, dan zal het tandvlees ontstoken raken. Het wordt rood en ziet er opgezwollen uit. Wanneer u poetst of erop drukt, gaat het bloeden. Dit heet gingivitis. Wordt de tandplak door de mondhygiënist verwijderd, en gebruikt u naast het poetsen met een fluoridetandpasta ook nog hulpmiddelen zoals borsteltjes, tandenstokers e.d. om de tandplaque of tandplak elke dag te verwijderen, dan zal deze tandvleesontsteking snel genezen zijn. U kunt dat gemakkelijk controleren: gezond tandvlees is lichtroze van kleur en ligt mooi stevig om uw tanden en kiezen heen. En, het bloedt niet wanneer u poetst. Wordt de gingivitis echter niet behandeld, dan kan deze toestand verergeren, waardoor de vezels waarmee de tand vastzit in het kaakbot, kapot gaan. Zelfs het kaakbot kan worden ‘afgebroken’. De ruimte die er tussen tandvlees en kaakbot ontstaat (pocket) doordat de vezels daar zijn verdwenen, vult zich vervolgens met tandplaque of tandplak en tandsteen. De vergaande tandvleesziekte die dan ontstaat, heet parodontitis en tast dus het fundament van uw tanden en kiezen aan. Wanneer tandplak en tandsteen niet worden verwijderd, dan gaan tanden en kiezen loszitten. Ze kunnen uitvallen, of moeten worden getrokken omdat het fundament te ver weg is.

Daarom is het belangrijk om op de goede manier te flossen en te poetsen, tandenstokers gebruiken en uw tong te reinigen. Allemaal zaken die de mondhygiënist en preventieassistent u kan leren. Tandsteen is dus nooit onschuldig, maar kan een voorbode zijn van heel nare ontwikkelingen. Tandsteen is niets anders dan verharde tandplaque of tandplak. Heel vaak kunt u tandplak niet ontdekken met het blote oog, omdat het dezelfde kleur heeft als uw tanden. Tanden en kiezen met tandplak voelen echter wel ruwer aan. Maar tandplaque of tandplak tussen uw gebitselementen is nauwelijks te zien en te voelen. Onze mondhygiënisten kunnen op een deskundige manier tandsteen verwijderen en u vertellen wat u kunt doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Regelmatig een bezoek aan de mondhygiënist is daarom geen overbodige luxe, maar kan het behoudt zijn van een gezond gebit, gezond tandvlees en kaakbot. Want alleen een op het oog stralend gebit, zegt nog niet altijd alles over de gezondheid van het geheel, en die begint bij de basis, dus bij de mondhygiënist.

De mondhygiënist en de preventieassistent
Indien nodig wordt u door uw tandarts verwezen naar een preventieassistent of een mondhygiënist. U kunt ook zelf aangeven dat u het uw gebit gereinigd wilt hebben. Een preventieassistent richt zich op preventie van tandvleesproblemen, het verwijderen van tandsteen, het schoonmaken van het gebit en geven u tevens uitleg over hoe u uw gebit zo lang mogelijk gezond en mooi kan houden.

U wordt naar de preventie assistent verwezen indien:

-uw gebit veel tandsteen, plaque en aanslag heeft en een gebitsreiniging nodig heeft;
-uw tandvlees ontstoken is en om deze reden bloedt, maar er nog weinig of geen botverlies rond de wortels van uw tanden of kiezen is opgetreden;
-voorlichting, in combinatie met uitleg over het gebruik van tandenborstels, stokers, floss, tongreinigers e.d. uw mondhygiëne kan verbeteren. Een goede instructie is voor zowel kinderen als volwassenen van belang;
-de behandelingen bij de mondhygiënist voltooid zijn en er alleen controles nodig zijn om een optimale conditie van het gebit en tandvlees te garanderen;
-u het zelf op prijs stelt om regelmatig aanslag en/of tandsteen te laten verwijderen om esthetische redenen.

Wanneer bij u de tandvleesziekte parodontitis wordt geconstateerd, zult u verwezen worden naar een mondhygiënist. Uw tandvlees is ontstoken en geïnfecteerd. De bacteriën die deze infectie veroorzaken tasten de vezels aan waarmee de tanden verankerd zijn in het kaakbot. De mondhygiënist zal de situatie van uw tandvlees uitgebreid in kaart brengen en deze met u bespreken. Aan de hand van dit onderzoek wordt met u een behandelplan opgesteld zodat u weet hoeveel afspraken u nodig heeft en wat de kosten zullen zijn.

 

Laser bij de behandeling van tandvleesproblemen
U kunt prachtige tanden hebben, maar toch ongezond tandvlees. Het een heeft namelijk niets met het ander te maken. Maar om uw tanden en kiezen zo lang mogelijk te behouden is gezond tandvlees noodzaak. in onze praktijk wordt deze noodzaak erkend, vandaar dat wij hebben geïnvesteerd in een laserapparaat en de opleiding om tandvleesproblemen op te lossen. Op een moderne, efficiënte, snelle en pijnloze manier.

 

Bleken
Naast een gezond, regelmatig gebit, is er voor veel mensen een stralend wit gebit het mooiste wat er is. Nu zijn er allerlei tandpasta’s en aanverwante zaken op de markt die dat beloven, maar die in werkelijkheid óf niet werken, óf de glazuurlaag aantasten. Beter gezegd: afschuren. En een glazuurlaag wordt niet meer aangemaakt.

De kleur van een gebit verschilt per persoon. De kleur van tanden en kiezen worden namelijk bepaald door het tandbeen dat onder het glazuur zit. Bij de een is dit grijzig of wit, bij de ander wat geler. Het glazuur zelf is doorzichtig. Door kleurstoffen uit koffie, wijn, rook en dergelijke kan de tand verkleuren. Ook een klap of gebruik van bepaalde medicijnen kan tand verkleuring tot gevolg hebben.

Wilt u uw tanden wat witter, dan kunt u uw tanden bleken. Tandheelkundig Centrum Prinsenland (THCP) heeft gekozen voor de thuis-bleekmethode. Voordat u echter kunt beginnen met bleken, krijgt u eerst een controle van uw gebit en tandvlees. Uw vullingen en kronen bleken namelijk niet mee en uw tandvlees dient gezond te zijn om irritatie te voorkomen. Om deze reden bekijkt de tandarts eerst of vullingen en kronen geen zichtbare kleurverschillen zullen opleveren. Is alles in orde, dan maken wij een afdruk van uw gebit.

In onze eigen praktijk beschikken wij over de apparatuur om hiervoor een zogeheten bleeklepel te maken. wanneer u ervoor kiest om boven- en onderkaak tegelijk te bleken, maken wij twee op maat gemaakte bleeklepels. Hierin spuit u bleekgel waarna u de bleeklepels over uw tanden en kiezen kunt schuiven. Deze draagt u dan ‘s nachts gedurende ongeveer een week. Hoeveel dagen u precies moet bleken ligt aan de kleur van uw tanden en het gewenste resultaat.

Er wordt gebruik gemaakt van een gel met waterstofperoxide. De gel die Tandheelkundig Centrum Prinsenland (THCP) gebruikt bevat 10% waterstofperoxide. Dit is laag, in tegenstelling tot sommige andere gels die wel 35% kunnen bevatten. Bij hoge dosering bestaat de mogelijkheid dat het glazuur broos en poreus wordt waardoor het veel sneller vatbaar is voor slijtage. Een laag percentage betekent echter niet dat het resultaat minder is. Het proces gaat gewoonweg geleidelijker. Dit heeft als voordeel dat de gel minder schadelijk is voor uw tandvlees en tanden. De gevoeligheid die kan optreden voor warm en koud wordt tot een minimum beperkt. Dit is doorgaans 24 uur nadat u gestopt bent met bleken weer over.

Bovenal krijgt u geen onnatuurlijk resultaat. Per dag kunt u bekijken of u de gewenste kleur heeft bereikt. Op deze manier is het bleken van uw gebit een niet schadelijke, verantwoorde en efficiënte manier om een witter gebit te maken.